KLEINE LETTERTJES

Algemene voorwaarden

Door zijn deelname verklaart de atleet zich akkoord met onderstaand reglement. Voor het geval van mijn deelname aan de Alpro Leieloop erken ik hiermede ontheffing van de aansprakelijkheid van de organisatoren met betrekking tot iedere vorm van verlies of schade.

1. Ik zal noch de organisatoren of sponsors noch de steden die worden aangedaan door de Alpro Leieloop of haar vertegenwoordigers aansprakelijk stellen voor welke vorm van schade of verwondingen dan ook die ik door deelname aan de Alpro Leieloop zou kunnen oplopen.

2. Ik verklaar hiermee dat ik voor de deelname in voldoende mate heb getraind, dat ik lichamelijk gezond ben en dat ik mij van een medische bevestiging van mijn gezondheidstoestand heb verzekerd.

3. Ik stem ermee in dat de bij mijn inschrijving genoemde gegevens, de van mijn verband met mijn deelname aan de Alpro Leieloop gemaakte foto’s, filmopnames en interviews op radio en tv, reclame, boeken, fotomechanische reproducties (films, videocassettes enz.) zonder vergoedingsaanspraak van mijn kant mogen worden gebruikt.

4. Ik verzeker hiermee dat het door mij opgegeven geboortejaar juist is en dat ik mijn startnummer niet aan een andere persoon zal doorgeven.

5. Mij is bekend dat ik gediskwalificeerd wordt indien ik het officiële startnummer op welke wijze dan ook verander.

6. Ik kan geen aanspraak maken op restitutie van het inschrijvingsgeld omwille van:

  • Niet doorgaan van de halve marathon of 10 kilometer, 5 kilomter of kidsruns door overmacht
  • Niet-deelname door de persoon die zich inschreef door om het even welke oorzaak (blessures, ziekte, familiale aangelegenheden, …

Ik stem ermee in dat mijn gegevens elektronisch worden opgeslagen.